Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM DYPLOMOWE I 0301-MT-S1-14-SEMI
Reguły punktacji przedmiotu

03-S1MT12 - Matematyka - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-S1MT12
Matematyka - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
5
(2015/2016Z - 2016/2017L)
2
(2017/2018Z - ...)
3
(2014/2015Z - 2014/2015L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)