Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GENETYKA MOLEKULARNA 0305-BF-S1-12-23
Reguły punktacji przedmiotu

03-DZBF10 - Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1BF12 - Biofizyka - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-DZBF10
Biofizyka - stacjonarne I stopnia
03-S1BF12
Biofizyka - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2013/2014L - ...)
6
(2013/2014L - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)