Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

FIZYCZNE METODY BADAWCZE W PRZEMYŚLE 0305-FT-S1-12-24
Reguły punktacji przedmiotu

03-DZFT11 - Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FT12 - Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-DZFT11
Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
03-S1FT12
Fizyka techniczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2014/2015L - ...)
5
(2014/2015L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)