Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRACOWNIA MAGISTERSKA (CZ.1) - SPEC. II SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH 0310-00.2.02.159.0.1
Reguły punktacji przedmiotu

03-DMCH02 - Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2002/2003)
03-DMCH03 - Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
03-DMCH04 - Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMCH05 - Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMCH06 - Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMCHŚ02 - Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2002/2003)
03-DMCHŚ03 - Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
03-DMCHŚ04 - Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMCHŚ05 - Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMCHŚ06 - Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-DMCH02
Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2002/2003)
03-DMCH03
Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
03-DMCH04
Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMCH05
Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMCH06
Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
03-DMCHŚ02
Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2002/2003)
03-DMCHŚ03
Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
03-DMCHŚ04
Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
03-DMCHŚ05
Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
03-DMCHŚ06
Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 15
(2006/2007 - ...)
15
(2007/2008 - ...)
15
(2008/2009Z - ...)
15
(2009/2010Z - ...)
15
(2010/2011Z - ...)
15
(2006/2007 - ...)
15
(2007/2008 - ...)
15
(2008/2009Z - ...)
15
(2009/2010Z - ...)
15
(2010/2011Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)