Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA ORGANICZNA B 0310-1.03.3.035
Reguły punktacji przedmiotu

03-DZCH07 - Chemia- stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-DZCH07
Chemia- stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
6
(2010/2011L - ...)
8
(2009/2010L - 2010/2011Z)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)