Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA MEDYCZNA 0310-2.05.3.009
Reguły punktacji przedmiotu

03-DUCH10 - Chemia - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-DUCH10
Chemia - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2010/2011Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)