Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PODSTAWY CHEMII 0310-3.08.1.001
Reguły punktacji przedmiotu

03-DZTCH11 - Technologia chemiczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-DZTCH11
Technologia chemiczna - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2011/2012Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)