Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PODSTAWY CHEMII B 0310-CH-S1-010
Reguły punktacji przedmiotu

03-S1CH12 - Chemia- stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-S1CH12
Chemia- stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
5
(2013/2014L - ...)
4
(2012/2013L - 2013/2014Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)