Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA FIZYCZNA 0310-CH-S1-022
Reguły punktacji przedmiotu

03-S1CH12 - Chemia- stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-S1CH12
Chemia- stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
8
(2014/2015L - 2015/2016Z)
9
(2015/2016L - ...)
10
(2013/2014L - 2014/2015Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)