Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - FIZYKOCHEMIA FAZ SKONDENSOWANYCH 0310-CH-S2-223
Reguły punktacji przedmiotu

03-S2CH12 - Chemia - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-S2CH12
Chemia - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
3
(2018/2019Z - ...)
4
(2012/2013L - 2013/2014L)
3
(2014/2015Z - 2015/2016L)
4
(2016/2017Z - 2017/2018L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)