Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH B - TOKSYKOLOGIA KLINICZNA I DOŚWIADCZALNA 0310-CH-S2-TKD
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
1
(2017/2018Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)