Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRACOWNIA MAGISTERSKA (CZ.1) - SPECJ. V 0310-CHP.05.09.01
Reguły punktacji przedmiotu

03-DMCH00 - Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2000/2001)
03-DMCH99 - Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (1999/2000)
03-DMCHŚ00 - Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2000/2001)
03-DMCHŚ99 - Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (1999/2000)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-DMCH00
Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (2000/2001)
03-DMCH99
Chemia - stacjonarne jednolite magisterskie (1999/2000)
03-DMCHŚ00
Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (2000/2001)
03-DMCHŚ99
Chemia środowiska - stacjonarne jednolite magisterskie (1999/2000)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 15
(1974/1975 - ...)
15
(1974/1975 - ...)
15
(1974/1975 - ...)
15
(1974/1975 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)