Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie I 04D-NZ3-21
Reguły punktacji przedmiotu

04-DDGE - Studia doktoranckie w zakresie nauk o ziemi - geologia /stacjonarne/
04-DDGF - Studia doktoranckie w zakresie nauk o ziemi - geografia /stacjonarne/

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
04-DDGE
Studia doktoranckie w zakresie nauk o ziemi - geologia /stacjonarne/
04-DDGF
Studia doktoranckie w zakresie nauk o ziemi - geografia /stacjonarne/
ECTS
ECTS
3
(2014/2015 - ...)
40
(2012/2013 - 2013/2014)
40
(2012/2013 - 2013/2014)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)