Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład specjalizacyjny - Kapitał społeczny - trzeci sektor - partnerstwo i dialog w pracy środowiskowej 05-13203z
Reguły punktacji przedmiotu

05-ZUSO07 - Socjologia - niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-ZUSO07
Socjologia - niestacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2006/2007Z - 2009/2010Z)
6
(2010/2011Z - 2011/2012L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)