Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia pracy socjalnej 05-14064z
Reguły punktacji przedmiotu

05-ZZSO07 - Socjologia - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-ZZSOP05 - Socjologia - praca socjalna - niestacjonarne I stopnia (2005/2006)
05-ZZSOP06 - Socjologia - praca socjalna - niestacjonarne I stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-ZZSO07
Socjologia - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-ZZSOP05
Socjologia - praca socjalna - niestacjonarne I stopnia (2005/2006)
05-ZZSOP06
Socjologia - praca socjalna - niestacjonarne I stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2009/2010L - 2009/2010L)
2
(2010/2011L - 2010/2011L)
0
(2003/2004 - ...)
0
(2008/2009L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)