Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 05-16116z
Reguły punktacji przedmiotu

05-ZZSOPK08 - Socjologia - praca socjalna - niestacjonarne I stopnia (dla słuchaczy KPSS)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-ZZSOPK08
Socjologia - praca socjalna - niestacjonarne I stopnia (dla słuchaczy KPSS)
ECTS
ECTS
5
(2011/2012L - ...)
5
(2009/2010L - 2010/2011L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)