Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zdrowia i choroby 05-16129
Reguły punktacji przedmiotu

05-DZSO07 - Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSP09 - Praca socjalna - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DZSO07
Socjologia /stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
05-DZSP09
Praca socjalna - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2010/2011Z - 2012/2013L)
3
(2010/2011Z - 2012/2013L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)