Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład fakultatywny 05-23004u
Reguły punktacji przedmiotu

05-DUFI04 - Filozofia - stacjonarne II stopnia (2004/2005)
05-DUFI05 - Filozofia - stacjonarne II stopnia (2005/2006)
05-DUFI06 - Filozofia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DUFI04
Filozofia - stacjonarne II stopnia (2004/2005)
05-DUFI05
Filozofia - stacjonarne II stopnia (2005/2006)
05-DUFI06
Filozofia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(1974/1975 - ...)
3
(1974/1975 - ...)
3
(1974/1975 - 2007/2008Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)