Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład fakultatywny 05-23025
Reguły punktacji przedmiotu

05-DUFI06 - Filozofia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DUFI06
Filozofia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2009/2010Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)