Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie 05-4202000
Reguły punktacji przedmiotu

05-DZPO07 - Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05R-DZPO06 - Politologia /Rybnik/ - stacjonarne I stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DZPO07
Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05R-DZPO06
Politologia /Rybnik/ - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2009/2010Z - ...)
6
(2013/2014Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)