Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia z elementami logiki 05-4202200
Reguły punktacji przedmiotu

05-DZPO07 - Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-S1PO12 - Politologia - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DZPO07
Politologia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
05-S1PO12
Politologia - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2007/2008Z - 2011/2012L)
6
(2009/2010Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)