Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia i etyka polityki 05-4300501
Reguły punktacji przedmiotu

05-DUPO06 - Politologia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)
05-S2PO12 - Politologia - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DUPO06
Politologia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)
05-S2PO12
Politologia - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2010/2011Z - ...)
6
(2011/2012Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)