Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium mono: Filmoznawcza analiza stytuacji polit. społ. w Europie Śr. i Wsch. 05-4301801-02
Reguły punktacji przedmiotu

05-DUPO06 - Politologia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DUPO06
Politologia - stacjonarne II stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/2012Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)