Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy akademickiej 05-DF-N1-08
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
3
(2012/2013Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)