Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening interpersonalny 05-DF-S1-04
Reguły punktacji przedmiotu

05-S1DF12 - Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-S1DF12
Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
2
(2014/2015Z - ...)
3
(2012/2013Z - 2012/2013Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)