Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy akademickiej 05-DF-S1-08
Reguły punktacji przedmiotu

05-S1DF12 - Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-S1DF12
Doradztwo filozoficzne i coaching - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
3
(2013/2014Z - ...)
3
(2012/2013Z - 2014/2015Z)
2
(2015/2016Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)