Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo mediów 05-DK-S1-PM12
Reguły punktacji przedmiotu

05-N1DK12 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - niestacjonarne I stopnia
05-S1DK12 - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia
38-S0IM14 - Indywidualne studia międzyobszarowe - stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-N1DK12
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - niestacjonarne I stopnia
05-S1DK12
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne I stopnia
38-S0IM14
Indywidualne studia międzyobszarowe - stacjonarne
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2013/2014Z - ...)
5
(2013/2014Z - ...)
5
(2013/2014Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)