Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium (cz.2) 05-FI-S1-42
Reguły punktacji przedmiotu

05-S1FI12 - Filozofia - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-S1FI12
Filozofia - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
3
(2015/2016Z - ...)
2
(2014/2015Z - 2014/2015Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)