Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia 05-N22029
Reguły punktacji przedmiotu

05-DZFI07 - Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DZFI07
Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2009/2010Z - 2010/2011Z)
5
(2011/2012Z - 2013/2014Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)