Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody filozoficzne 05-N22092
Reguły punktacji przedmiotu

05-DZFI07 - Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-DZFI07
Filozofia - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012/2013L - 2012/2013L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)