Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 05-PO-S1-SD112
Reguły punktacji przedmiotu

05-S1PO12 - Politologia - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-S1PO12
Politologia - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
1
(2013/2014L - ...)
1
(2013/2014L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)