Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektem socjalnym 05-SP-N2-ZPS
Reguły punktacji przedmiotu

05-N2SP15 - Praca socjalna - niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
05-N2SP15
Praca socjalna - niestacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
3
(2017/2018L - ...)
2
(2015/2016L - 2016/2017L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)