Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka 06-1NR03
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
2
(2008/2009L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)