Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wychowania 06-1NR10
Reguły punktacji przedmiotu

06-ZZPE07 - Pedagogika - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-ZZPE07
Pedagogika - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2007/2008Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)