Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologia społeczna 06-1NR16
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
7
(2008/2009Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)