Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna - 45 godzin przedszkole 06-1NWP50
Reguły punktacji przedmiotu

06-ZZPE07 - Pedagogika - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-ZZPE07
Pedagogika - niestacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 0
(2007/2008L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)