Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do nauk humanistycznych 06-1SWP9
Reguły punktacji przedmiotu

06-DZPE07 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-DZPE07
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2007/2008Z - 2010/2011Z)
2
(2011/2012 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)