Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja aksjologiczna 06-2NS14
Reguły punktacji przedmiotu

06-ZUPE07 - Pedagogika - niestacjonarne II stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-ZUPE07
Pedagogika - niestacjonarne II stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2008/2009L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)