Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja aksjologiczna 06-2SOW14
Reguły punktacji przedmiotu

06-DUPE08 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia (2008/2009)
06-ZUPE07 - Pedagogika - niestacjonarne II stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-DUPE08
Pedagogika - stacjonarne II stopnia (2008/2009)
06-ZUPE07
Pedagogika - niestacjonarne II stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2010/2011L - 2011/2012L)
5
(2010/2011L - 2011/2012L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)