Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia w pedagogice specjalnej 06-PC-S1-29
Reguły punktacji przedmiotu

06-S1PC13 - Pedagogika specjalna - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-S1PC13
Pedagogika specjalna - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
2
(2015/2016L - 2015/2016L)
3
(2016/2017L - 2016/2017L)
2
(2017/2018L - ...)
2
(2013/2014L - 2014/2015L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)