Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (część 1) 06-PE-EWP-S1-05
Reguły punktacji przedmiotu

06-N1PE12 - Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
06-S1PE12 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-N1PE12
Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
06-S1PE12
Pedagogika - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2013/2014L - ...)
2
(2013/2014L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)