Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 1) 06-PE-EWP-S1-38
Reguły punktacji przedmiotu

06-N1PE12 - Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
06-S1PE12 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-N1PE12
Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
06-S1PE12
Pedagogika - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
5
(2018/2019Z - ...)
5
(2013/2014Z - 2013/2014Z)
4
(2014/2015Z - 2017/2018Z)
5
(2013/2014Z - 2013/2014Z)
4
(2014/2015Z - 2017/2018Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)