Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywność językowa dziecka 06-PE-EWP-S2-01
Reguły punktacji przedmiotu

06-N2PE12 - Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
06-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-N2PE12
Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
06-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2013/2014Z - ...)
4
(2013/2014Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)