Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 06-PE-R-S2-04
Reguły punktacji przedmiotu

06-N2PE12 - Pedagogika - niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-N2PE12
Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
4
(2013/2014Z - ...)
4
(2013/2014Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)