Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (cz.2) 06-PE-S2-13
Reguły punktacji przedmiotu

06-N2PE12 - Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
06-S2PE12 - Pedagogika - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-N2PE12
Pedagogika - niestacjonarne II stopnia
06-S2PE12
Pedagogika - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2012/2013L - ...)
5
(2012/2013L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)