Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 06-PE115.1W
Reguły punktacji przedmiotu

06-DMPE03 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
06-DMPE04 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
06-DMPE05 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
06-DMPE06 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-DMPE03
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
06-DMPE04
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
06-DMPE05
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
06-DMPE06
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2006/2007L - ...)
6
(2007/2008L - ...)
6
(2008/2009L - ...)
6
(2009/2010L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)