Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja zintegrowana w klasach poczatkowych 06-PE118.1W
Reguły punktacji przedmiotu

06-DMPE04 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
06-DMPE05 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
06-DMPE06 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-DMPE04
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
06-DMPE05
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2005/2006)
06-DMPE06
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2007/2008Z - ...)
4
(2009/2010Z - ...)
4
(2010/2011Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)