Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa 06-PE419Z
Reguły punktacji przedmiotu

06-DMPE03 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
06-DMPE04 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
06-DMPE06 - Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-DMPE03
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2003/2004)
06-DMPE04
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2004/2005)
06-DMPE06
Pedagogika - stacjonarne jednolite magisterskie (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2006/2007Z - ...)
3
(2007/2008Z - ...)
3
(2009/2010Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)