Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja polonistyczna w kształceniu zintegrowanym 06-PELWI026
Reguły punktacji przedmiotu

06-DZPEZEI04 - Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna-st.pierw.stop.(2004/2005)
06-DZPEZEI05 - Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna-st.pierw.stop.(2005/2006)
06-DZPEZEI06 - Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna-st.pierw.stop.(2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-DZPEZEI04
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna-st.pierw.stop.(2004/2005)
06-DZPEZEI05
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna-st.pierw.stop.(2005/2006)
06-DZPEZEI06
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna-st.pierw.stop.(2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(1974/1975 - ...)
1
(2006/2007Z - ...)
1
(2007/2008Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)