Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium 06-PELWP042
Reguły punktacji przedmiotu

06-DZPEZEP04 - Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne-st.pierw.st.(2004/2005)
06-DZPEZEP05 - Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- st.pierw.st.(2005/2006)
06-DZPEZEP06 - Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- st.pierw.st.(2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
06-DZPEZEP04
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne-st.pierw.st.(2004/2005)
06-DZPEZEP05
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- st.pierw.st.(2005/2006)
06-DZPEZEP06
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- st.pierw.st.(2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(1974/1975 - ...)
2
(2006/2007Z - ...)
2
(2007/2008Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)